top of page

El algaita (també lletrejat alghaita, algayta o algheita) és un instrument de vent de doble canya de Níger, en particular entre la població hausa. 

La seva construcció és similar a la rhaita oboè-com i la zurna. 

 

El algaita es distingeix dels altres instruments per la seva més gran, la campana de trompeta. En comptes de tecles, s'ha obert per forats de digitació, similar a la zurna.

ALGAITA.jpg
ZURNA.jpg

La Zurna és un instrument de vent-fusta emprat a la musica tradicional turca.

 

És tracta d'un instrument semblant a un oboè, és cònic i de doble canya, fet a partir de la fusta d'albercoc, el seu so és agut i penetrant.

La zurna es toca, principalment, a l'Euràsia central, des de la serralada dels Balcans fins l'Àsia Centra i normalment s'acompanya amb un davul (bombo) a la música folklòrica d'Anatòlia

bottom of page