top of page

L'harmònica (del llatí harmoncus, i aquest del grec ) és un instrument de vent, del grup d'instruments de vent-fusta i del subgrup d'instruments de llengüetes lliures i afinat amb un registre de dues escales.

Es toca bufant o aspirant l'aire sobre un dels seus forats individuals o sobre múltiples forats d'una vegada. La pressió causada per bufar o aspirar a les cambres on s'allotgen les llengüetes causa que la llengüeta o llengüetes vibrin a dalt i a baix creant so.

L'harmònica va ser inventada a la Xina al 3000 a. C. aproximadament.

istockphoto-482673709-170667a.jpg
PARTS ARMONICA.jpg
ARMONICA.jpg
bottom of page