top of page

El didjeridú és un instrument musical, tradicional dels aborígens australians.

El didjeridú consistix en un tub de fusta d'un metre de llargària, normalment d'eucaliptus, que els tèrmits han buidat i que pot ser aprofitat per bufar-hi dins. 

 

El didjeridú sol estar decorat amb els símbols tradicionals de la pintura aborigen australiana. 

Com a instrument tradicional que és, no havia tingut una afinació estàndard fins recentment, no obstant, les afinacions més tradicionals s'aproximaven al do o al re, encara que hi havia didgeridoo afinats entre el la i el fa. 

El didjeridú s'utilitza com a instrument solista, però en realitat no pot fer melodies ja que és un tub foradat i sols té una única obertura d'eixida del so. Per tant, és més valorat pel so envolvent que produeix.

DIJERIDOO 2.jpg
DIJERIDOO.jpg
bottom of page