La Simfonia de les Joguines  és una obra musical amb parts per a joguines que es toca popularment per Nadal i s'utilitza també per a iniciar als infants a la música clàssica.

Durant molt de temps es va creure que era una composició de Joseph Haydn, però estudis posteriors han suggerit que va ser composta per Leopold Mozart a qui s'atribueix formalment en l'actualitat.