La corda vibra en ser percutida amb un martellet.

PIANO