L'aire s'introdueix mitjançant manxes ..

ORGUE

ACORDIÓ