Rep aquest nom perquè produeixen el so amb la vibració d'una o diverses cordes en ser fregades, puntejades, rascades, pinçades, colpejades ...

Al mateix temps, els instruments de corda es subdivideixen en 3 FAMÍLIES:

  C. FREGADA

 C. PINÇADA